Увеличава се интересът към аквапониката във всички точки на света, включително и в Европа. Причината е, че повече хора се насочват към местно отглеждана храна, произведена по екологосъобразен и устойчив начин. Много любители се занимават с аквапоника като забавен начин да отглеждат собствената си храна в своя дом или в офиса.
 
 
Други се стремят към иновативната технология за търговски цели като основен или допълнителен източник на доходи. За всеки, който е любопитен към технологията или който обмисля да я практикува като хоби или за бизнес, следващите редове са насочени точно към Вас. 
 
 
Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (FAO) определя аквапониката като бъдеща практика за устойчиво производство на храни и неотдавна публикува насоки, касаещи аквапоничните производствени системи.
 
Аквапониката е пример за контролирано екологично земеделие, тъй като се създава идеална среда за избраните култури. Предимствата на аквапоничната рециркулационна система за производство на зеленчуци в оранжерия пред конвенционалния метод за производство в почвена среда са следните:
 
- Използва се 10% от необходимата площ и 5% от необходимата вода в сравнение с почвеното отглеждане на растения, измерено на единица готова продукция.
 
- Двойно съкращаване на времето, необходимо за растеж на растенията.
 
- Целогодишна продажба на свежа продукция на пазарни цени според сезона.
 
- Позволява производството на разнообразни култури, спрямо сезона и търсенето на свежа продукция в региона. По този начин се дава възможност за диверсификация на приходните парични потоци при заложени постоянни разходи.
 
- Органично и екологично производство в контролирана среда, опазващо околната среда.
 
- Възможност за стартиране с малка продукция с постепенно вертикално надграждане, както и увеличаване производството на разнообразни видове култури.
 
- Възвръщаемостта на инвестицията в аквапоничната система за търговски цели с капацитет на годишно производство от 270 000 марули, 55 000 културни растения (междинно производство) и 15 000 kg риба е: 28,5%.
 
 
Отглеждайте здрави риби и произвеждайте прясна храна в аквапонична оранжерия. Аквапониката по дефиниция е органично производство и в сравнение с други начини за отглеждане на храна, не изисква земя, а водата и енергията са в пъти по-малко от традиционното производство. Рибите и растенията се отглеждат при минимални стресови обстоятелства, защото живеят и растат в идеалните за тях условия.
 
 
Кореновите системи на растенията, в сравнение с тези, отглеждани в почва са малки, защото растенията не трябва да търсят хранителни вещества. Корените непрекъснато се къпят в аерирани хранителни вещества и отведнъж поемат всичко от което се нуждаят и което е ефективно за тях.
 
Естествено пречистената вода се връща обратно в резервоарите за риба. Няма как да пръскате растенията с пестициди, защото това ще убие рибата Ви. Всичко е взаимосвързано по възможно най-ефективния начин.
 
Основното преимущество на аквапониката е свързано с широките възможности на приложение. Чрез нея може да се отглеждат аквакултури и културни растения за търговски цели, може да бъде предмет на научни изследвания, да се използва като средство за образование, или като източник за производство на домашна храна, като забавно и интересно хоби или за агротуризъм.
 
Приложенията на аквапоникс технологията могат да бъдат ограничени само от въображението Ви.
Това е градината на бъдещето – мобилна, високо производителна, ефективна, универсална, независима, екологична и полезна. 
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com