Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция вече е получил данните за окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 и окончателния специализиран слой „Постоянно затревени площи”, след като те бяха одобрени със заповед на земеделския министър.
[news]
Данните ще бъдат заредени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2015 година, съобщиха от Фонд Земеделие.
 
На базата на актуализираните допустими за подпомагане площи ще бъдат извършени и задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2014 заявления за подпомагане, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за 2014 година.
 
При необходимост, Разплащателна агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Ще се изплатят допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.   

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!