Добри световни практики за използване на отпадните води в земеделието бяха представени на конференцията "Кръгова икономика - развитие на кръговата икономика в България и актуални практики от бизнеса", предава БТА

Зеленото картонче ще отпадне, дигитална система ще измести Наредба 3

"Растенията са в основата на всичко - на храната, на фуража, на екосистемните услуги, а освен това могат да пречистват водата и въздуха”, заяви на събитието в София Йоханес Кисер, управляващ директор на "Алхимия-нова". По думите му оползотворяването им е нещо наистина важно, а за пример могат да послужат някои градски решения в напредничави градове като Виена, където се използват кръгови хъбове, за да се превърнат отпадните води в полезни ресурси.

Според Кисер вместо да се премахва замърсяването, може да се затвори кръгът. Така например демо инсталации в Австрия използват отпадната вода за земеделие, а органичните отпадъци се преработват в малки инсталации за биогаз за готвене

Йоханес Кисер: Връщането на отпадни води обратно в земеделието намалява потреблението на вода драстично - поне 3 пъти.

Той посочи като хубаво решение и системата за производство на топлина чрез компостиране. Тя може да се използва за затопляне на водата и така да се захрани цяло домакинство с топла вода. "Това е бъдещето въпросът е само колко бързо вървим по пътя към трансформация към кръгова икономика", заключи Кисер.

Да се смееш или да ревеш: Фермер плаща по два пъти за една и съща вода

Тъй като значителен процент от вредните емисии са вследствие на производството на храни, Ксавие Марсенак, съосновател и изпълнителен директор на "Насекомо", вижда решение за намаляване на въглеродния отпечатък чрез насекомите. По думите му протеинът в тях е заместител на соята и месото, но може да замести и антибиотиците, използвани в земеделието. За целта компанията използва органични ларви от черна муха войник. Технологията им е с нулев отпадък.

След откриването на първата инсталация през 2018 г. следващата цел е новото решение за биоконверсия на органични отпадъци, което е много лесно приложимо. "Вторичното използване на отпадъци може да осигури 10 пъти по-голяма стойност на продуктите", обясни Марсенак.