Да се актуализират и намалят средните добиви и по този начин ще се намали количеството килограми, които трябва да бъдат доказани от земеделския производител за получаване на обвързана подкрепа. 
 
 
Това предложение са направили от сектор Плодове и Зеленчуци по време на работните срещи с министерството, целта на които бе да се разработи концепция за схемите за обвързано подпомагане в сектора, които ще се прилагат от 2019 г. Направен е анализ на  индикативни размери на подпомагане за един допустим за подпомагане хектар на базата на заявените площи по схемите за Кампания 2018 г. 
 
Днес министерството изпрати до представителите на бранша своето предложение, върху което те пък до края на деня ще трябва да изпратя възраженията си, ако имат такива. 
„Идеята е добивите да не са по технологична карта, изготвена от министерството и която беше представена преди няколко години, защото се оказа, че по тези карти средните добиви значително са надвишени“, обясни за Фермер.БГ Божидар Петков,  председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я). 
 
По правилото за изчисление, земеделските производители трябва да доказват 50% от средния добив, за да получат обвързана подкрепа. За да се избегне разминаването с данните от Агростатистиката, където добивите са реални, предложението е да се използват именно посочените от Агростатистиката цифри
 
Петков даде пример с малините. 
 
 
„Досега по схемата за среден добив при малините 660 кг, необходимото количество за доказване за получаване на обвързана подкрепа, беше 330 кг/дка за година. За последните две години, според статистиката обаче, средният добив от малини е 450 кг/дка. На това 50% вече няма да са 330 кг/дка, а ще бъдат 225 кг“, посочи Петков. 
 
„Предложението, което днес получихме от министерството и е в работен вариант, е добро и приемливо. Като цяло е справедливо и е добре да има възможност да се актуализира схемата, защото както беше в стария период  - две-три години да нямаме право да променяме обвързаното подпомагане, това водеше до изкривяване на схемата, което не може своевременно да се коригира и да се отрази“, коментира за Фермер.БГ Димитричка Търпанова, председател на Добруджанския овощарски съюз. 
 
Реално предложенията на министерството за зеленчуците оранжерийно производство са следните:
За домати минималният добив на хектар е 72 000 кг, средният е 224 000 кг/ха, а актуализираният е 170 000 кг/ха. 
При краставиците минималният добив е 81 000 кг/ха. Средният добив е 320 000 кг/ха, а актуализираният добив е 250 000 кг/ха.  При пипера минималният добив е 45 000 кг/ха, средният добив е 85 000 кг/ха, а актуализираният - 85 000 кг/ха. 
При плодовете се актуализират добивите за няколко култури – ябълки, круши, сливи и вишни. 
 
 
Съгласно действащата сега Наредба №3 добивът от ябълки е 12 830 кг/ха, а актуализираният добив е 11 914 кг/ха. 
За крушите – от 7 600 кг/ха, добивът се актуализира на 5 922 кг/ха. При сливите добивът е 7 800 кг и той се актуализира на 6 246 кг/ха среден добив. За вишните от 4 200 кг/ха, средният добив се актуализира на 3 718 кг/ха. 
 
Актуализираните средни добиви по схемата са изчислени на база средногодишните добиви за петгодишен период от 2013 -2017 г., като добивите от останалите култури в схемите за плодове не се променят, според работното предложено на министерството.  
 
„Четирите овощни вида са коригирани и при тях действително агростатистиката показва, че добивите им средно за страната са по-ниски от тези, които се изискват от сега действащата Схемата за обвързано подпомагане и е резонно да се коригират“, посочи Търпанова
 
Отделно от това за зеленчуците са обособени два варианта, в които се предлага известно преструктуриране на групите. 
При първия вариант от група СЗ-основна се прехвърлят в СЗ-допълнителна следните култури: кромид лук-зрял, патладжан, моркови, чесън-зрял, като при изчисляването на индикативния размер на подпомагане са взети предвид средните условия: зеленчуците в двете схеми запазват размера на подпомагането, което биха били получили през 2018 г. в съответната схема;
 
За изчисляване на индикативния размер на подпомагането са взети предвид заявените за подпомагане площи през 2018 г.; За изчисляване на индикативния размер на подпомагането на база установени площи са взети предвид процентите на установените, спрямо заявените за подпомагане площи през 2017 г.,  на база доказани добиви за реализация на продукция.
 
 
Във втория вариант се предвижда да се формират три групи за подпомагане. 
СЗ - основна: домати и пипер; СЗ - нова  със  следните култури: краставици, корнишони,  картофи и СЗ – допълнителна - кромид лук-зрял, патладжан, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле.
 
При изчисляването на индикативния размер на подпомагането са взети предвид следните условия:  За изчисляване на индикативния размер на подпомагането са взети предвид заявените за подпомагане площи през 2018 г.; За изчисляване на индикативния размер на подпомагането на база установени площи са взети предвид процентите на установените, спрямо заявените за подпомагане площи през 2017 г., на база доказани добиви за реализация на продукция;
 
Преразпределението на бюджета между трите схеми е извършено на база отчитане на дела на обвързаната подкрепа в общия размер на разходите за производство на единица продукция, като целта е при групирането на културите в отделните схеми да се постигне еднакъв дял на подпомагането спрямо разходите за производство. 
 
Дискутираха се много варианти, но това, което е предложено за нотификация, нас ни устройва. Добре е,че се съобразиха с бранша и стигнахме до някакво общо становище“, коментира Търпанова. 
 
В срок до 1 август тази година измененията в схемите за обвързана подкрепа трябва да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия.