Актуализиран е калкулаторът на системата за онлайн регистрация на образците на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 
 
Актуализацията е свързана с промените в размера на осигурителните вноски. Тази функционалност на системата позволява след въвеждане на броя образци на т. нар. еднодневни трудови договори, които земеделският стопанин иска да резервира, да се изчисли размерът на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово. Благодарение на калкулатора е възможно, след въвеждане на определената за деня надница, системата да изчисли и директно да генерира в разписката (неразделна част от договора) размера на осигурителните вноски и данъка, които трябва да бъдат удържани за сметка на лицето, както и чистата сума, която то трябва да получи като възнаграждение.
 
Освен калкулаторът, друго облекчение за потребителите е възможността в договора да се генерират директно данните на работник, който веднъж вече е наеман от съответния земеделски стопанин. Резервираните през 2017 г. образците на еднодневни трудови договори не могат да бъдат използвани през 2018 г., припомнят от ИА ГИТ.