Актуализацията на държавния бюджет влиза за разглеждане в Народното събрание днес. Тя е заложена като първа точка на заседанието на временната комисия по бюджет и финанси. 
 
Министерският съвет прие във вторник актуализация на държавния бюджет. От разчетите става ясно, че по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” се отпускат средства в размер на 70 млн. лв. Тези средства ще бъдат за изплащане на националните доплащания за животни към животновъдите, за държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци. 
 
В сряда министър Десислава Танева обяви, че 60 млн. лева са предвидени за национални доплащания за животновъдите в актуализацията на бюджета. В момента, в който тази актуализация се приеме и се обнародва, на животновъдите ще може да бъде изплатена частта от националните доплащания, 
 
По бюджета на Министерството на земеделието и храните се отпускат 16,4 млн. лв. Средствата са необходими за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните – 5,4 млн. лв., Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителна агенция по горите – 4 млн. лв. и Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лева. 
 
Министър Танева изрази надежда актуализацията на бюджета да бъде приета от Народното събрание.  
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!