Акциите на Агрия груп холд АД поскъпнаха с 6,1% до 8,999 лв. за акция в сряда, след като дружеството обяви неконсолидирана печалба от 9,88 млн.лв. за 2014 г., спрямо 143 хил. лв. за 2013 г., съобщава Инвестор.БГ. Само за последното тримесечие на 2014 г. неконсолидираната печалба възлиза на 10,2 млн. лв., след като за деветмесечието бе отчетена загуба от 320 хил. лв.
 
Подобрението идва изключително от осчетоводените приходи от дивиденти в размер на точно 10 млн. лв. през последната четвърт на 2014 г.
 
Друга съществена промяна в последната четвърт на 2014 г. е, че компанията е увеличила вложенията си в дъщерни дружества с 12 млн. лв. до 46,4 млн. лв.
 
Вземанията от дъщерните дружества се увеличават със 7 млн. лв. през последната част на годината до 27,6 млн. лв. към 31 декември 2014 г.
 
Паричните средства към 31 декември 2014 г. възлизат на 321 хил. лв. спрямо 191 хил. лв. към 30 септември 2014 г. Освен от дивиденти през четвъртото тримесечие на 2014 г. има и приходи от лихви (за 683 хил. лв.) и от услуги (за 497 хил. лв.).
 
Въпросът, който отчетът поражда, е дали компанията ще разпредели дивидент за 2014 г., или получените 10 млн. лв. са с цел реализиране на инвестицията в дъщерни дружества. По-конкретно отчетът показва, че 11,85 млн. лв., са вложени в "БД Фарм" ЕООД (9,686 млн. лв.) и "БД Агри" ЕООД (2,164 млн. лв.).
 
Двете фирми са купени по силата на вече обявен предварителен договор от 16 април 2014 г. Компаниите са титуляри на право на собственост на активи и права (недвижими имоти, стопански постройки, селскостопанска техника, права за обработка на общо 24 535 дка, от които 10 000 дка собствени и 14 535 дка арендувани земеделски земи) и са базирани в Североизточна България (община Провадия).
 
В отчета се казва, че холдинговата група развива агропроизводство върху 180 000 дка земеделска земя, в това число 53 000 дка собствена земеделска земя.
 
Според Закона за счетоводството "Агрия груп холд" АД няма да плати данък дивидент върху получените дивиденти за 10 млн. лв. (чийто размер е 5%), защото той се изплаща само когато дивидентът бъде изплатен на физическо лице (тоест краен собственик).
Съществен за "Агрия груп холдинг" АД е и консолидираният отчет за 2014 г., който ще бъде обявен до края на февруари 2014 г. Деветмесечният показа печалба от 7,37 млн. лв., което е ръст от 43% на годишна база.
 
Акциите на Агрия груп холдинг АД поскъпват с 67% за последните 12 месеца до 8,999 лв. за акция и 61 млн. лв. пазарна капитализация.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!