CAP4US

Колко неактивен може да бъде активният фермер? Оказва се, че доста.

Годината започна изключително негативно за стотици земеделци, които не можаха да прескочат бариерата „активен фермер“ и съответно не получиха директни плащания за Кампания 2023.

Причината беше в дефиницията, написана от България в Стратегическия план на страната ни. Уточняваме, че наличието на подобна дефиниция беше зададено като условие от Европейската комисия (ЕК), но тежестта за описването й падна изцяло върху държавите членки.

Ощетени от първата дефиниция за "активен фермер" бяха земеделски производители, които активно са работили в сектора, но тъй като имат и друга дейност освен земеделската - не са получили плащане. По регламент земеделски производители с много значителна земеделска дейност не могат да имат 30% доходи от земеделие, тъй като приходите им от други дейности са по-високи. По същите причини, тези фермери не могат да достигнат 5% приходи от субсидии, което беше второто от изискванията в дефиницията.

Затова се наложи промяна. 

Ресорното ведомство вероятно активно е работило по темата след вълната от огромно недоволство и стотиците ощетени земеделци, които попаднаха в графата "неактивен фермер" без дори да подозират, че това е възможно.

Месеците минаваха и очаквахме нотификацията от Брюксел за промените в Стратегическия план - най-вече по екосхемите и новата "недискриминираща" дефиниция за "активен фермер".

Направи ни впечатление обаче, че в периода на чакане няколко пъти се споменаваше от експертите от земеделското министерство любимата мантра "чакаме Брюксел да даде дефиниция", въпреки че на всички ни беше ясно, че определението идва от нас.

Или поне така мислехме ние.

След превърналото се дежурно "Брюксел така каза" и "чакаме Брюксел", решихме да вземем нещата в свои ръце и реално да попитаме Брюксел какво става.

На посещение в DG AGRI в началото на юни, екипът на Агри.БГ зададе конкретен въпрос към генералния директор на структурата какво точно очакваме от тях.

Официалният отговор на Европейската комисия, който дори го има публикуван и на тяхната официална интернет страница е еднозначен. И той е, че "за да получат финансиране земеделците вече трябва да отговарят на изискванията за "активен фермер". Самото определение обаче се изготвя изцяло от страните от ЕС и се отнасят до минималните нива на селскостопанска дейност, която фермерите развиват; списъци с недопустими икономически дейности, частични земеделски стопани и намаляване на административната тежест"

И да, чакахме Брюксел, но не, за да каже каква ще бъде дефиницията за "активен фермер", а за да одобри промените в Стратегическия ни план

Те вече са факт. Както е факт и новата дефиниция за активен фермер, която е:

Активен земеделски стопанин е физическо или юридическо лице, което е земеделски стопанин по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 2021/2115, вписан е в националния регистър на земеделските стопани, не извършва нито една от дейностите в негативния списък и отговаря на следните условия:
• основната дейност на юридическото лице, което е търговец и едноличен търговец, съгласно Кода на икономическата му дейност, удостоверен от Националния статистически институт за година, предхождаща годината на кандидатстване, е упражняване на селскостопанска дейност; или
• предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец и физическото лице, съгласно Кода на икономическа дейност, удостоверен от Националния статистически институт, за година, предхождаща годината на кандидатстване, е упражняване на селскостопанска дейност или
• може да докаже, че:
- доходите му от селскостопанска дейност съставляват най-малко 10% от общия доход на стопанството, или
- годишният размер на директните плащания е минимум 2% от общите приходи, получени от неселскостопански дейности.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US