Агроминистерството определи координатите на забранените, ограничените и опасни зони във въздушното пространство на страната, в които се ограничава въздухоплаването.
 
 
Съгласно стратегията за развитие на защитата от градушки се предвижда разширяване на обхвата на тази защита с цел тя да обхване над 90% от земеделските земи на територията на страната. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с  противоградови ракети и самолетен способ. Това се казва в доклад на земеделския министър Румен Порожанов.  
 
Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на нови 62 ракетни площадки и промяна на местоположението на една. Всяка площадка представлява опасна зона във въздушното пространство на България. 
 
Действащите към момента площадки са с точно определени географски координати, които са подробно описани в Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. По отношение на предвидените за въвеждане в експлоатация през активния сезон по градозащита през 2018 г. нови ракетни площадки са извършени всички необходими действия по предоставяне на права на управление и са определени точните им координати.
 
За да бъдат въведени в действие през активния сезон по градозащита, е необходимо тези координати да бъдат включени в списъка на чл. 3, ал. 1 от Постановление № 44 на Министерски съвет от 2010 г. Това от своя страна създава задължение за промяна на нормативната база.
 
Тази промяна е необходимо да бъде извършена в максимално кратки срокове, тъй като след влизане в сила на тези изменения, те трябва да бъдат вписани в ежегодния бюлетин Aeronautical Information Publication (AIP), издаван от Международната организация за гражданска авиация, който се издава през месец март всяка година, за да влезе в сила от месец юни на съответната година.
В случай, че новите площадки за противоградова защита не бъдат включени в бюлетина AIP, те няма да бъдат въведени в експлоатация през 2018 г., а това от своя страна ще доведе до компрометиране на противоградовата защита, се посочва в доклада на министъра.