В новата проектонаредба за директни доставки, която ще отмени Наредба 26, са намалени както изискванията по отношение на хигиената при добива и преработката, така и по отношение на воденето на документация, заяви по БНР Галя Костадинова, началник на отдел в Дирекция "Политики по агрохранителната верига" в Министерството на земеделието (МЗХГ).

Млади козевъди: С вързани ръце сме заради член 137

Както Агри.БГ писа, Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти и храни от животински произход

"При все още действащата Наредба 26 има цитирани директно приложими актове на Европейския съюз от областта на хигиената на храните. Именно това сме се постарали да отстраним, тъй като европейското законодателство дава възможност да не се прилагат директно всички разпоредби на ЕС, а само минималните, които да гарантират, че продуктът, който се предлага на пазара, е безопасен", подчерта Костадинова.

По думите ѝ в новата наредба аграрното ведомство предлага по-облекчен режим на водене на документацията и на изискванията за хигиена при добива и преработката на суровина.

Измененията са подложени на обществено обсъждане, а мненията са разнородни – от поддържащи теорията, че у нас изискванията са по-драконовски от тези в целия ЕС, до опасенията, че ако се отпусне контролът, всеки може да компрометира пазара с некачествена и дори опасна суровина или преработена продукция.

В новата наредба са определени и количествата, които фермерите могат да продават директно на пазара.

"Запазили сме в по-голямата част количествата от действащата в момента Наредба 26, тъй като наредбата е национално законодателство. Преди да бъде публикувана тя се нотифицира до Европейската комисия и всички държави членки.

Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).Те имат правомощия съгласно новия закон да осъществяват ефективен контрол както физически, така и чрез документацията", допълни Костадинова.

На 9 юни беше публикуван и нов Закон за храните, който отмени стария, действащ повече от 20 години. Това наложи всички подзаконови нормативни актове по прилагането на отменения закон да бъдат преиздадени в шестмесечен срок. Не само Наредба 26, а всички наредби, издадени на основание на стария Закон за храните, трябва да бъдат преиздадени до края на годината.