Националният статистически институт (НСИ) публикува експресни оценки за брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо първото тримесечие на 2014 година, показва анализът на НСИ.

 

Според експресните оценки БВП в номинално изражение достига 19.2 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2014 г. е 16.4 млрд. лв., като на трето място е аграрният сектор (4.8%).

 

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.4%), което в стойностно изражение възлиза на 15,4 млрд. лева. През второто тримесечие на 2014 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4.1 млрд. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

 

На годишна база, данните на статистиката показват, че брутната добавена стойност се увеличава с 2.4%, но аграрният сектор намалява равнището си с 1.5%. Експресните данни на НСИ показват още, че износът на стоки и услуги се увеличава с 2.9%, а вносът - с 1%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!