Високите за сезона температури през втората половина на февруари възобновиха вегетацията на голяма част от зимуващите земеделски култури, отчитат специалистите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Овощари за сушата: На 60 см в земята няма влага

През първото десетдневие на март агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури, но женският месец няма да изневери на капризния си нрава. Специалистите очакват в средата на месеца застудявания под нормата, повече валежи и даже сняг.

Дукена Жолева, агрометеоролог в НИМХ: "Прогнозираното топло време в началото на месеца с максимални температури до 18-19°С, ще активизира вегетационните процеси при есенните посеви и овощните култури в полските райони на страната."

Очакваните валежи през десетдневието ще подобрят почвените влагозапаси в 50-сантиметровия почвен слой и условията за развитие на зимните житни култури и зимната рапица. През този период значителна част от посевите с пшеница, зимували във фаза трети лист, ще встъпят във фаза братене.

При рапицата ще преобладава фаза розетка. 

През второто десетдневие прогнозираните температури ще бъдат около и малко под климатичните норми. Застудяването ще ограничават развитието на земеделските култури. На места в Северна България и в западните райони не са изключени превалявания и от сняг.

В средата на март ще се наблюдава затихване и краткотрайно прекратяване на вегетацията при есенните посеви в Северна България.

В останалите райони на страната стойностите на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и зимната рапица.  

През третото десетдневие на март се очаква подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенниците. В края на месеца при пшеницата ще преобладава фаза братене. При засетите в агротехнически срок зимни житни култури ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост.

За овощарите

При овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на плодните пъпки, а в края на месеца при костилковите видове - бадем, кайсия, праскова, в полските райони ще се наблюдава бутонизация и цъфтеж.

Прогнозираните стойности на минималните температури през месеца - до минус 8°С, ще представляват опасност за напредналите в развитието си овощни култури, встъпили във фазите бутонизация и цъфтеж.

Валежите през февруари след продължителното зимно засушаване допринесоха за преодоляване дефицита на влага при зимните житни култури в горните почвени слоеве. Очакваните валежи през март - около и над нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в 1-метровия почвен слой.

През повечето дни от март прогнозираното динамично време с чести валежи ще възпрепятства провеждането на някои сезонни агротехнически мероприятия.

По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките, на предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури, ще има в началото на месеца и през повечето дни от третото десетдневие.

В средата на март започва агротехническият срок (15-20 март) за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25 март – 5 април) – в Дунавската равнина.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.