През следващите 7 дни в по-голямата част от страната условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Изключение ще има на места в западните райони, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

Агропрогноза за юли: Горещо време с по-чести валежи към средата

Развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми. На много места в Западна България влагозапасите в 50 и 100 см почвен слой ще бъдат добри и много добри. Те ще достигнат над 80% от пределната полска влагоемност (ППВ) заради падналите значителни валежи в края на юни и през първата седмица на юли. 

В началото на второто десетдневие на юли отново в западните райони се прогнозира вероятност за локални, интензивни валежи и градушки. Съществува риск от разпиляване на узрялата зърнена реколта, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В част от южните и източните райони (Сандански, Пазарджик, Разград, Бургас) падналите валежи през последните две седмици са без стопанско значение – под 5–6 л/кв. м. Там нивото на влагозапасите в 50 см слой на места е ниско – под 60% от ППВ. 

На юг и на изток валежи не се очакват, което ще налага поливане на пролетните и зеленчуковите култури.

НИМХ: До средата на юли вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове. 

При царевицата в зависимост от ранозрелостта ѝ ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица в полските райони ще се осъществява наливане на зърното. 

При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на семената.

При соята и полския фасул ще се наблюдава образуване на бобове, при памука – начало на фаза цъфтеж, а при ориза – фаза вретенене.

Към момента получените средни добиви от пшеница са в широки граници – от 100–200кг/дка в част от източните райони до 500 кг/дка в Централна и Северна България. 

От ечемика по-високи добиви – до 520 кг/дка, са регистрирани на отделни места в Горнотракийската низина. 

Една от причините за ниските добиви от зимните житни култури е продължителното пролетно засушаване, припомнят от НИМХ.

 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.