През последните седем дни развитието на земеделските култури протичаше при средноденонощни температури близки до и над нормата, съобщава агрометеорологът Драгомир Атанасов.

Април: Хладно начало и валежи, забавя се сеитбата на слънчогледа

На много места в страната обаче минималните температури бяха отрицателни и се образуваха слани. Това важи най-вече за района на Видин, Кнежа, Добрич, Шумен, Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Шумен, Кърджали, Елхово.

Според прогнозата за предстоящия 7-дневен период средноденонощните температури ще се повишат над биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни и пролетните окопни култури. 

НИМХ: „Отрицателни минимални температури и опасност от слани и повреди по овощните видове са възможни в началото на периода.“

Валежи със стопанско значение за полските райони от страната не се прогнозират. В крайните североизточни части това ще доведе до задълбочаване на дефицита на почвена влажност. 

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

При пшеничните посеви ще се наблюдава масово фаза вретенене, а при рапицата – бутонизация и цъфтеж. При царевицата и слънчогледа според сеитбените дати ще настъпват фазите поникване и листообразуване. При овощните видове ще продължават цъфтеж и разлистване.

НИМХ: „Условията ще са подходящи за пролетните сеитби и почвообработки.“

При костилковите видове във фаза на цъфтеж овощарите ще могат да пръскат срещу кафяво гниене. Третиранията трябва да се извършват в часовете, когато пчелите не летят.

Превалявания, които биха затруднили агротехническите мероприятия и растителнозащитните дейности, са възможни в края на периода и то в западните райони от страната.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.