Рязкото застудяване на времето в края на изтеклия период възстанови дълбокия покой при есенните посеви. На отделни места в Северозападна и Южна България (Кнежа, В.Търново, Драгоман, Пловдив, Чирпан, Казанлък) бяха регистрирани минимални температури от порядъка на минус 12-13ºС. 
 
 
Тези стойности в условия без снежна покривка и по-продължително задържане са критични за намиращите се в начален стадий от вегетацията си зимни житни култури, се казва в прогнозата на агрометеорологът в НИМХ-БАН Дукена Жолева. 
 
В част от северозападните райони образувалата се тънка снежна покривка (5-10 см) ограничи вредното въздействие на ниските отрицателни температури върху посевите. На единични места в Тракийската низина не са изключени повреди от измръзване при незащитените, късно засети, неукрепнали посеви с пшеница, които прекратиха развитието си във фаза поникване и начално листообразуване.
 
 
През следващия  период агрометеорологичните условия ще се определят от температури под климатичните норми. В отделни райони от Северна България отново се прогнозират минимални температури под минус 10 градуса,  които при отсъствие на снежна покривка ще представляват опасност за зимните житни култури, които през есенната си вегетация не успяха да встъпят във фаза братене.
 
В началото на зимата при посевите с пшеница и ечемик ще преобладават фазите трети лист и братене. Значителна част от рапицата ще зимува във фаза розетка (6-7 лист), в която растенията са с добра студоустойчивост. Изключения има в южните и югоизточните райони, където вследствие есенното засушаване рапицата изостана в развитието си и посевите ще встъпят в зимата в недобро състояние.