През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от сухо и горещо време. 

Агрометеорология: Опасност от повреди при овошките и зеленчуците

„Отсъствието на валежи със стопанско значение от началото на месеца и прогнозираното сухо време през следващите дни ще задълбочи дефицита на водните запаси при земеделските култури“, прогнозира Драгомир Атанасов, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По-големи количества дъжд този месец са паднали само в отделни райони на Южна България: Кърджали - 41 литра/кв. метър, Хасково - 18 литра/кв. метър, и Елхово - 13 литра/кв. метър.

През следващата седмица при царевицата ще се наблюдават фазите млечна, восъчна и пълна зрелост, в зависимост от ранозрелостта на хибридите. 

Слънчогледът масово е приключил фенологичното си развитие. При неговата жътва се препоръчва влажността на семената да бъде 8-9% в зависимост от условията и продължителността на съхранение на продукцията. 

В овощните насаждения от сливи, круши, ябълки, праскови ще протича узряване на плодовете.

При десертните сортове лозя до края на периода ще се наблюдава узряване. При червените винени сортове ще се осъществява прошарване на зърната.

През периода агротехническите мероприятия са свързани с провеждане на дълбока оран на стърнищата от зимни житни култури, предвидени за пролетна сеитба. Ще се извършва също подготовка и сеитба на полетата със зимна рапица. Вече е в ход и жътвата на слънчогледа. 

Ниската почвена влажност ще затруднява качественото извършване на механичните обработки

Растителнозащитните дейности ще са насочени към опазване на зеленчуковите култури от болести и неприятели - мани, листни въшки, акари, и предпазване на лозовите масиви от брашнеста мана. 

Прилагането на продуктите за растителна защита ще трябва да се извършва в хладните часове от деня и при тихо време.

Остава висока степента на пожароопасност.