След няколко дни без валежи от дъжд, такива ще има отново – предимно в северозападните и югоизточните райони на страната. Това прогнозират агрометеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През следващите седем дни се задава неустойчиво време. 

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Падналите валежи до края на второто десетдневие на месеца са били между 50 – 100 л/кв.м, а на места са достигнали 150 л/кв.м. Дъждовете вече възпрепятстваха есенните сеитби на места, но от друга страна, са повишили значително почвената влага, като се е стигнало до преодоляване на формиралото се в началото на есента почвено засушаване, отчитат метеоролозите. 

НИМХ: Агрометеорологичните условия през следващие 3-4 дни ще ограничават предсеитбените почвообработки, торене и сеитба на зимни житни култури.

При есенниците ще протичат началните етапи от вегетацията със забавени темпове и при поднормени температури. При засетите в началото на октомври площи с пшеница и ечемик ще се наблюдават фазите поникване и начало на листообразуване. През периода приключва оптималният срок за сеитбата на пшеницата.

Агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури по Черноморието е през третото десетдневие на октомври.

До края на третото десетдневие трябва да се извърши обследване на засетите есенници за появата и плътността на някои вредители – обикновена полевка. В началото на листопада за редуциране на заразата при засегнатите от струпясване трайни насаждения се препоръчва третиране с 5 % разтвор на карбамид.