Високите температури в края на юли, достигнали на места в южните райони до 38-39 градуса, и задълбочилото се засушаване, се отразиха неблагоприятно на късните полски култури, които се отглеждат при неполивни условия, съобщи агрометеорологът  Дукена Жолева.

Агропрогноза: Какво време да очакват фермерите през август

Заради силните жеги в източните райони при част от царевичните посеви се наблюдава преждевременно изсъхване на листата от долните етажи на растенията.

През следващия седемдневен период се прогнозира понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. 

Развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми, а на много места в страната, с изключение на част от северозападните райони и Софийското поле – и при дефицит на почвена влага, прогнозират от НИМХ.

Преваляванията в началото на август ще бъдат локални и на много места в полските райони - без особено стопанско значение. 

В западните райони на страната в средата на първото десетдневие на август се прогнозират валежи и подобрение на условията за развитието на по-късните хибриди царевица, а в източните и южните райони сушата ще постави под въпрос оцеляването на част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия. При ранните хибриди ще се наблюдава восъчна зрелост, а при средно ранните - млечна зрелост. 

Слънчогледът в Дунавската равнина и в южните райони ще е във фаза узряване. 

В началото на август ще приключи развитието си полският фасул.

През периода растителнозащитните пръскания при по-късните сортове овошки срещу второто поколение плодови червеи трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня. Препаратите трябва да са с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите, припомнят експертите.

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.