В началото на следващия седемдневен период се очаква застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия, прогнозира Дукена Жолева от Националния институт по метеорология и хидрологика (НИМХ).

АГРОПРОГНОЗА

Агрометеорологичната прогноза за периода предвижда стойностите на средноденонощните температури в по-голямата част от полските райони да са близки до биологичния минимум, необходим за развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица. 

Изключения ще има в южните и югоизточните райони на страната, където се прогнозират по-високи температури и условия за протичане на по-активни вегетационни процеси при есенниците, отбелязва Жолева.

През  третото десетдневие на ноември при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза трети лист, а братене ще се наблюдава при засетите в края на септември и началото на октомври зимни житни култури.  Посевите, засети през първото десетдневие на ноември, ще са във фаза поникване и началo na  листообразуване.При рапицата само при част от посевите, предимно при тези засети в началото на есента ще се наблюдава фаза формиране на розетка (5-6 лист) – подходяща фаза за зимуване.

Падналите валежите през изтеклия период в по-голямата част от страната, с изключение на крайните източни райони, бяха незначителни - под 6-7 l/m², констатира агрометеорологичния анализ.

Не се прогнозират валежи със стопанско значение в полските райони и през следващите дни.

Почвените влагозапаси в 50 и 100 cm слой при пшеницата ще остават ниски за средата на есента  - на места в Южна България под 60%.През периода условията ще позволяват провеждане на  дълбока оран, внасяне на минерални торове в почвата, засаждане на овошки и есенни растителнозащитни дейности в овощните насаждения, пише още в седмичната агропрогноза.