През следващите 7 дни се очаква постепенно подобрение и нормализиране на температурите, които ще активизират вегетационните процеси при земеделските култури, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

АГРОПРОГНОЗА

В началото на периода обаче отново се задават отрицателни минимални температури и повишен риск за повреди при встъпилите във фаза на цъфтеж овошки. 

До средата на април вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове. При зимните житни култури ще протича масово фаза вретенене. 

При зимната рапица ще преобладава фаза бутонизация. Сега е моментът посевите да се обследват за наличие и плътност на рапичния цветояд. При численост на вредителя над прага на икономическа вредност (ПИВ >5 бръмбара на растение) е наложително своевременно (преди фаза цъфтеж) инсектицидно третиране.

В края на първото и началото на второто десетдневие на април времето ще се стабилизира и условията ще са подходящи за неотложни растителнозащитни пръскания при овошките:

•    Във фаза цветен бутон при семковите видове (ябълка, круша) срещу струпясване; 
•    Следцъфтежно третиране при някои ранноцъфтящите костилкови видове срещу ранно кафяво гниене и сачмянка;
•    При череша и вишна срещу цилиндроспориоза (т.н. бяла ръжда).

Към средата на другата седмица отново се очакват значителни валежи, които допълнително ще забавят сезонните почвообработки и сеитбата на средноранните пролетни култури. 

Валежите през изтеклия период на места бяха над 40 – 50 л/кв.м – Шумен, Варна, Добрич, Карнобат, Бургас, Чирпан, Стара Загора, Сливен. Те преовлажниха горните почвени слоеве. Поради тази причина се очакват сериозни закъснения при сеитбата на слънчогледа, заключават от Националния институт по метеорология и хидрология.