През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми за второто десетдневие на ноември.

Есенната сеитба до момента

През периода съществени валежи не се прогнозират и на много места в полските райони вегетацията на есенните посеви ще протича при незадоволителни влагозапаси в горните почвени слоеве. Това се казва в седмичната прогноза на агрометеоролозите от НИМХ. 
 
“Падналите валежи през първите десет дни на месеца, с изключения на отделни райони от Североизточна България, са под 6-7 l/m² - без особено стопанско значение. На места в южните райони (агростанциите Сандански, Хасково, Сливен) почвените влагозапаси в 50 cm слой при пшеницата са оскъдни - под 60% от ППВ”, се казва в прогнозата.
 
През периода при зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При пшеницата и ечемика, засети в началото на есента, ще протича фаза братене. При засетите през втората половина на октомври посеви ще преобладава фаза трети лист. Фаза поникване ще се наблюдава при зимните житни култури засети в началото на ноември.
 
“При рапицата ще протича листообразуване. При част от посевите на места в източните райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на розетка (5-6лист)”, вещаят специалистите.
 
Ще е подходящо за дълбока оран, внасяне на минерални торове в почвата, засаждане на овошки.  
 
В овощните градини растителните остатъци са потенциален източник на редица болести (струпясване по ябълката и крушата, кафяви листни петна по дюлята и крушата, церкоспороза, загиване завръзите на дюлята, черно гниене по семковите и др.) и неприятели (ябълковия цветопробивач, плодови оси, бадмов семеяд, черешова муха и др). Чрез качественото провеждане на дълбоката оран до голяма степен ще бъде ограничено тяхното разпространение, считат експертите.