В началото на новия 7-дневен период се прогнозират високи дневни температури и ускорено протичане на вегетационните процеси при земеделските култури, съобщава агрометеорологът Драгомир Атанасов.

АГРОПРОГНОЗА

При пшеницата и ечемика ще протичат фазите вретенене, преход към изкласяване и изкласяване. 

При зимната рапица ще се осъществява цъфтеж. 

При засетите в агротехнически срок пролетни култури – слънчоглед и царевица, ще се наблюдава поникване и листообразуване. 

При овощните видове ще протича масово фаза цъфтеж и разлистване.

През втората половина от периода се прогнозира краткотрайно захлаждане, но без критични минимални температури за трайните насаждения. 

Преваляванията временно ще ограничават възможностите за сезонните агротехнически дейности и растителнозащитните пръскания. 

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават, че влажното време ще благоприятства развитието на гъбните фитопатогени и разпространението на следните болести:

•    брашнеста мана, ран листен пригор и мрежести петна по зимните житни култури;
•    сиво гниене  и алтернария по зимната рапица;
•    ранно кафяво гниене по костилковите овошки;
•    струпясване по семковите овощни видове.