При ранните посеви с пшеница през последните дни се наблюдават нападения от шведска муха. Специално в районите на Русе и Разград фермерите трябва да направят обследвания на посевите си, съветва агрономът на Агри.БГ Атанас Иванов.

Откриха първия семинар за интегрирана растителна защита

Летежът на есенното поколение на шведската муха продължава до края на октомври. В по-топли години, като тази, летежът може да продължи до средата на ноември в различните райони.

Женските снасят яйцата си в основата на растенията. При по-плитка сеитба мухите може да снесат по разтворените обвивки на семето.

Ларвите прегризват основата на централния лист, който впоследствие пожълтява и изсъхва. През периодите на засушаване повредените растения загиват. 

Към момента най-засегнати са посевите, при които сеитбата е била в края на септември

Как да предпазите посевите си от шведската муха?

Химичната борба е добре да започне при праг на икономическа вредност 3 до 5 броя/кв. метър.
Използваните продукти могат да бъдат от групата на органо-фосфорните инсектициди или неоникотиноидите.

Другите методи за ограничаване на популацията на неприятеля са:

    • Унищожаване на житните плевели;
    • Оптимални срокове на сеитба. Избягване на ранната сеитба.
    • Избор на сортове, които братят по-силно.

Ако се допусне голяма плътност на шведската муха, посевът може да бъде сериозно компрометиран и да се наложи презасяване.