Министрите на земеделието на Европейския съюз се събират днес по обяд в Брюксел. 
 
Основната им задача, под председателството на министъра на земеделието, храните и горите на България – Румен Порожанов, е да търсят приемане на заключения на Съвета на министрите относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), които да бъдат представени на Европейската комисия, съобщиха от българското агроминистерство. 
 
По време на Съвета ще бъдат разгледани и въпроси свързани с рибарството и по-конкретно предложение на Комисията за създаване на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи дънни видове запаси в западното Средиземно море.
Министър Порожанов ще проведе и работна среща с Юлия Кльокнер, новият министър на храните и земеделието на Федерална република Германия.