При засетите през ноември зимни житни култури има повишена вероятност за повреди от измръзване, сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ към БАН. 
 
 
Високите за сезона температури през първата половина от второто десетдневие на декември, с максимални стойности от порядъка на 16-20°С, доведоха до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви на места в централните и източните райони. 
 
В останалата част от  страната зимните житни култури запазиха относителен покой.
 
В началото на следващия седемдневен период отново се прогнозират наднормени температури и условия за протичане на забавена вегетация при пшеницата и ечемика на места в Източна България. След топлото за сезона време през втората половина от периода се очаква съществено понижение на температурите, затихване и прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.
 
Преди началото на зимата състоянието на наблюдаваните посеви е добро. Пшеницата и ечемика, засети в агротехнически срок, ще зимуват масово във фаза братене, която в голяма степен им гарантира успешно презимуване. Засетите през ноември зимни житни култури са във фаза трети лист, а малка част от тях - в начален стадий на листообразуване. Те са неукрепнали и през зимата при тези посеви ще има повишена вероятност за повреди от измръзване.