До края на седмицата развитието на късните земеделски култури ще протича с ускорени темпове, при наднормени топлинни условия. В началото на септември слънчогледът и във високите полета ще приключи развитието си. 
 
 
При средно късните хибриди царевица ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрялост, а при късните – млечна и преход от млечна към восъчна зрялост. Това посочват агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
В началото на периода в полските райони на страната се очаква сухо време и подходящи условия за През следващите дни се очаква да има промяна - по-съществена в Западна България. Прогнозират се валежи и подобрение на водните запаси в горните почвени слоеве, предпоставка за по-качествено провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. 
 
Дребните семена на рапицата изискват много добра, до градинско състояние, предсеитбена обработка на площите. 
 
Валежите в края на август, след задълбочилото се засушаване, бяха локални и само на отделни места в Северна България (Плевен, Ловеч, Свищов) и в Горнотракийската низина (Пловдив) имаха стопански ефект. Оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимната рапицата са до средата на септември.
Периодът е подходящ за сеитбата на спанак за есенно производство.