Задава се съществена промяна във времето. През последните дни от юни в полските райони валежи не се очакват, което ще даде възможност за някои неотложни растителнозащитни пръскания, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева.

Градушки: Колко декара са пълна щета досега?

Задържалото се неустойчиво време през изтеклия период създаде условия за проявата на редица гъбни болести, като струпясване, сачмянка и късно кафяво гниене по овошките, мани по лозата и зеленчуковите култури.

На много места в страната падналите значителни валежи възпрепятстваха прибирането на узрялата зърнена реколта. В част от преовлажнените пшенични посеви е започнало почерняване на класовете, което крие риск за влошаване качеството на зърното. 

През следващия период развитието на пролетниците ще протича с ускорени темпове. Температурите са около и над климатичните норми за началото на лятото, а влагозапасите в горните почвени слоеве ще са от 
добри до много добри. 

В по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни и югозападни райони, почвените влагозапаси в 50-сантиметровия слой са над 75-80% от пределна полска влагоемност (ППВ). 

През първите дни от юли отново се прогнозират валежи, които могат да влошат условията за жътвата на пшеницата.

При слънчогледа ще протича образуване на съцветие и фаза цъфтеж, предимно при посевите в южните райони. 

При ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите изметляване и цъфтеж на метлицата, а при по-късните хибриди – листообразуване.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съветват в края на юни и началото на юли царевичните посеви да се обследват за царевичен стъблопробивач. При над 10 броя яйчни купчинки на 100 растения е необходимо третиране срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата.


Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.