В периода от 11 до 16 август  валежи със стопанско значение, над 15-20л/м², се прогнозират главно в Северозападна и Централна България, съобщиха от Департамента "Климатология и агрометеорология", НИМХ-БАН.
 
 
След горещото време през първото десетдневие на август, с екстремно високи температури до 39-40°С, причинили на места преждевременен листопад при някои дървесни видове и стерилност при част от  късните зеленчукови култури (пипер, краставици), в началото на второто десетдневие се очакват валежи, понижение на температурите и положителна промяна в агрометеорологичните условия.
 
В част от южните и югоизточни райони, където почвените влагозапаси в 50 см. слой са напълно изчерпани, а в 100 см. слой - критично ниски, под 50% от ППВ, съществени валежи не се очакват. В тези райони до средата на август поливането остава приоритетно мероприятие при по-късните хибриди царевица и вторите култури. Наднормените температури от началото на август ускориха узряването на по-ранните хибриди царевица.
 
 
През второто десетдневие при средно късните хибриди ще протича фаза млечна зрелост, а при късните – формиране и наливане на зърното. При слънчогледа ще се наблюдава узряване. В равнинните райони част от посевите ще встъпят в техническа зрялост. В средата на второто десетдневие ще се наблюдава начало на фаза узряване и при соята. 
 
През следващия период отново се прогнозира вероятност за градушки. Засегнатите от градушка зеленчукови и късни овощни култури е желателно при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди. При по-късните сортове лози трябва да се следи за появата на третото поколение на шарения гроздов молец. Гъсениците от това поколение повреждат зазряващите зърна на гроздето. При плътност надвишаваща икономическия праг на вредност (6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 – за винените сортове) трябва да се извърши третиране с инсектициди, с подходящи карантинни срокове, съобразени с периода на узряване на гроздето.