През следващия седемдневен период се прогнозира краткотрайно стабилизиране на времето и възможност за провеждане на неотложните растителнозащитни пръскания. Това гласи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН.
 
 
Влажното време през юли бе предпоставка за увеличение на инфекциозния фон от гъбни патогени - картофена мана по доматите; късно кафяво гниене по плодовете на овошките, сиво гниене по зреещите по-ранни сортове грозде. През първото десетдневие на август не трябва да се подценява борбата срещу гъсениците от второто поколение на ябълковия и източния плодов червей, които причиняват късна червивост по плодовете на овошките. 
 
В лозовите масиви, особено при десертните сортове, трябва да се следи за появата на третото поколение на шарения гроздов молец и при плътност на гъсениците над икономическия праг на вредност да се извърши своевременно третиране.
 
През периода развитието на пролетните култури ще се осъществява при температури около нормата за първото десетдневие на август. През десетдневието при ранните хибриди царевица ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, а при средноранните-млечна зрелост. При късните хибриди царевица ще протичат фазите изсвиляване, потъмняване на свилата и наливане на зърното. 
 
През периода при слънчогледа в част от Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване. 
 
В края на първото десетдневие отново се прогнозират валежи, които ще отложат приключването жътвата на пшеницата, допълнително ще влошат качеството на неприбраното зърно.