През повечето дни от първото десетдневие на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от сухо и топло за сезона време. Прогнозираните слаби превалявания в края на десетдневието ще бъдат без стопанско значение и няма да доведат до съществена промяна в състоянието на горния почвен слой. Това сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН.

 

Големи сделки с хлебна пшеница по 405 лева за тон


В края на октомври в голяма част от полските райони отсъстваше продуктивна влага в 50см. почвен слой, а на места в Югозападна България (агростанциите Кюстендил, Сандански)  – и в 100см. слой. Засушаването през първата половина от есента възпрепятства на много места в страната провеждането на сезонните почвообработки и по тази причина в част от полските райони са пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на зимната рапица, пшеницата и ечемика. До средата на ноември лимитиращ фактор за развитието на засетите есенни посеви остава дефицитът на почвена влага. На места в полските райони отсъствието на влага в горния почвен слой ще постави под въпрос оцеляването на част от покълналите посеви.


През втората половина на ноември се прогнозират валежи и подобрение на условията за протичане на началните фази от вегетацията на зимните житни култури. През този период развитието на културите ще се осъществява при средноденонощни температури близки до климатичните норми. В края на ноември при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза трети лист. В част от Дунавската равнина, при малка част от засетите в агротехнически срок зимни житни култури (агростанциите: Бъзовец, Новачене, Павликени, Главиница, Силистра), които през октомври поникнаха и формираха 1-2 лист, ще се наблюдава фаза братене. Фаза поникване ще протича при по-късно засетите ноемврийски посеви. При рапицата ще се наблюдава листообразуване. Малка част от посевите, засети в началото на есента, до края на ноември ще встъпят в начало на фаза розетка (5-6 лист). През месеца прогнозираните отрицателни минималните температури (до минус - 7ºС) са над критичните за встъпилите във фаза поникване зимни житни култури.


В началото на ноември условията ще бъдат подходящи за провеждане на есенните растителнозащитни пръскания при овошките. При семковите видове (ябълка, круша), за ограничаване на заразите от струпясване, се препоръчва третиране с 5% разтвор от карбамид. При костилковите овощни видове, след масовия листопад, трябва да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу бактериалното изсъхване, къдравостта по прасковата,  сачмянката и ранното кафяво гниене.


През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки ще има през второто и третото десетдневие. При климатичните условия на страната се препоръчва есенното засаждане на овощните култури, с изключение на ореха.