AgroHub.BG - дигиталният хъб на България в сектор “Селско стопанство” ще предлага безплатни услуги за земеделските производители, като максималната услуга, която земеделец или предприятие може да получи ще бъде до 200 000 евро. Дейността на агрохъба ви представяме в 272 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Брюксел ще следи по-изкъсо плащанията към фермерите

„За първи път в България ще се реализира такъв проект. В следващите три години ще предложим на земеделските стопани и на бизнеса набор от услуги, свързани с цифровите технологии“, обясни Светлана Боянова, координатор на хъба и председател на Институт за агростратегии и иновации, по време на откриването на конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето” в Пловдив.

Една от услугите е Test Before Invest - по нея всеки земеделски производител да може да тества която и да е технология в инфраструктурата на хъба. Целта е фермерът да види дали тя му върши работа и дали му харесва. След изтичане на консултацията, тестовия период, всеки стопанин решава дали дадената технология ще му е от полза или не, съответно дали ще я купи или не. 

Вторият вид услуги е обучението за дигитални умения, а на трето място е намирането на финансиране за стартъпи, които искат да развиват нови дигитални продукти, свързани със земеделието. 

„Обучението за дигитални умения ще бъде безплатно за земеделските производители. Ще създадем демонстрационни центрове, където те ще могат да идват при нас, когато си поискат“, допълни координаторът на проекта.

До 2023 г. ще бъде изграден демо център в Пловдив. Земеделските стопани ще имат достъп и до няколко демо точки - в Аграрен университет - Пловдив, в Центъра за развитие на биология и биотехнология, както и на терен - в оранжерии. 

“Нашата амбиция е първите шест месеца от проекта да направим тези демо точки, за да могат земеделците да видят на живо технологиите, да ги тестват. Ние ще следим резултатите, ще ги анализираме и ще правим препоръки за конкретния тип стопанство”, обясни Боянова.

“Към проекта трябваше да дадем т.нар price list - да кажем всичко горе-долу колко ще струва като услуга. Така всеки един стопанин ще може да получи като подпомагане услуги на максимална стойност от 200 хил. евро.

По отношение на компетенциите ще имаме различни обучения. Професионалните гимназии също биха могли да бъдат ползватели на нашата услуга и то безплатно. 

Ще можем да даваме и индивидуални консултации. Можем да предоставим и услугата дигитална зрялост - оценка на дигиталната зрялост на едно стопанство, т.е къде е сега и къде е след две години. Това също е скъпа дейност, ако трябва да се прави индивидуално, а тук ще го предложим като услуга”, заключи Светлана Боянова.


272 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!