За да помогне на европейските фермери да управляват и използват по-добре данните, финансираният от ЕС проект FOODIE разработи облачна платформа за хостване както на пространствени, така и на непространствени селскостопански данни.

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

Този проект, който се изпълнява по програма „Хоризонт 2020“ ви представяме в 241 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Тъй като земеделското производство все по-често се насочва към бизнес модели, базирани на данни, днешните фермери трябва да управляват много различни и разнородни източници на информация. В резултат на това, в допълнение към традиционното селскостопанско оборудване вече се включват технологии за събиране, съхранение, споделяне и анализиране на разнообразни и големи количества пространствено и непространствено реферирани данни.

Наличието на тези данни от една страна, дава възможност за прецизно земеделие. От друга страна, тези данни също представляват бариера за възприемането на прецизното земеделие. Това е така, защото множеството модели на данни, формати, интерфейси и референтни системи, използвани в момента, създават несъвместимости, които изискват специализирани технически познания за интегриране и интерпретиране на всички налични източници на информация.

За да помогне на европейските фермери да управляват и използват по-добре тези данни, проектът FOODIE създава облачен платформен център за хостване на пространствени и непространствени  данни от селското стопанство и свързани с тях отворени източници на данни. 

„FOODIE създаде отворена и оперативно съвместима платформа за облачни услуги, която предоставя усъвършенствани услуги с добавена стойност за различни заинтересовани страни в областта на селското стопанство, с особен акцент върху подпомагането на подобряването на ежедневните дейности на фермера“, казва координаторът на проекта Мигел Анхел Есбри. 

Платформата за услуги на FOODIE също така предоставя набор от отворени и базирани на стандарти API, които позволяват на външни страни да имат достъп до нейните услуги и набори от данни и им позволяват да създават нови услуги и приложения върху тях.

Основните резултати от проекта включват FOODIE Data Model, където информацията се съхранява и споделя, и FOODIE Cloud Platform. От облачната платформа потребителите имат достъп до редица специализирани приложения, разработени специално за фермерите. Например приложението Marketplace предоставя виртуално пространство за свързване на потребителите и производителите на селскостопански данни и приложения. „Пазарът позволява на клиентите да намират и консумират подходящи ресурси в областта на хранителните продукти, включително бази от данни, услуги, приложения и материали за обучение“, казва Есбри. „По същия начин производителите могат да публикуват свои собствени бази от данни, услуги и приложения.“

Една от основните характеристики на FOODIE е кутията с инструменти за фермерите. „Това са набор от усъвършенствани и с добавена стойност специфични за фермерите инструменти, изградени върху облачната инфраструктура и услуги на FOODIE и насочени към подкрепа на ежедневните дейности на фермерите“, обяснява Есбри.

Например SmartV е уеб-базиран инструмент, който предоставя консултантски услуги в различни аспекти, свързани с лозарството, като превенция на болести, оценка на производството и планиране на прибиране на реколтата. Неговият удобен за употреба дизайн позволява на лозарите да прилагат прецизни техники за лозарство, за да управляват променливостта на лозето. В него се съхранява и историческа информация за състоянието на лозето. 

Други приложения в рамките на тази „кутия с инструменти“ включват изчерпателна система за проследяване на машини, маршрути и оптимизиране на горивото за трактори, калкулатор за потенциален добив на реколтата и съветник за ранно предупреждение за вредители.

Облачната платформа FOODIE и всички, свързани с нея инструменти и приложения са добре позиционирани, за да помогнат за въвеждането на ново поколение облачно базирани продукти и услуги, способни да намалят разходите за производство и поддръжка. 

241 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!