Много земеделски стопани имат проблем с недостига на вода. Едно от решенията за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху реколтата може да бъде диверсификацията на културите.
 
 
Проект, фокусиран върху стратегиите за постигане на по-голяма устойчивост на стопанствата в региона Емилия-Романя в Италия е темата на 56 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
Недостигът на вода е проблем, с който все по-често се сблъскват земеделските стопани. Сред възможните решения за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху реколтата е диверсификацията на културите. Най-добрите почви може да се използват за най-високодобивните култури, а в по-сухите региони да се отглеждат по-приспособими към сушата растения. Земите в по-лошо състояние могат да се използват и като естествени мерки за задържане на вода, например буферни ивици, ливади или водоеми, които могат да спомогнат за ограничаване на оттичането и нежеланото наводняване.
 
Създаването на мрежи, например - асоциации на водоползватели, може да допринесе за подобряване на достъпа на земеделските стопани до знания. Някои иновативни мерки може да се окажат доста сложни. Затова е важно за земеделските стопани, изследователите и другите заинтересовани страни да обменят знания за проблемите и решенията. Демонстрации и обучения на място, технически съвети, удобни инструменти и проучване на икономическите и екологичните ползи могат да помогнат на земеделските стопани да въведат нови стратегии в стопанствата си. 
 
Проект за защита на водните ресурси 
В италианския регион Емилия-Романя различни партньори си сътрудничат, за да осигурят на местните земеделски стопани пречистени отпадъчни води за напояване на селскостопанските земи. В рамките на проекта LIFE+ ReQpro, координиран от CRPA - Изследователски център за животинска продукция в Италия е изградена пречиствателна станция за отпадни води в град Реджо Емилия. 
 
В тази станция водата се пречиства чрез комбинация от бърза пясъчна филтрация и H202/UV третиране. Пречистените отпадъчни води се разпределят върху площ от около 2000 хектара, засадени основно с царевица, люцерна, постоянни ливади, домати и лозя. Целта е да се защитят водните ресурси чрез възстановяване на отпадъчните води и използването им за напояване, както и да се съхранят повърхностните и подпочвените води.
 
Станцията пречиства около 40 000 куб. м. отпадъчни води дневно.
Паоло Мантови, изследовател в ReQpro уточнява: „От 2016 г. насам фермерите, ангажирани в това начинание, получават пречистените отпадъчни води чрез напоителни канали. Системата ReQpro гарантира качествено проследяване на водата и дава информация в реално време за водния поток, химическите характеристики на водата и процента отпадъчни води от общото количество води за напояване.
 
ReQpro организира демонстрации, информационни дни и обучения, за да повишава осведомеността на земеделските стопани, които използват пречистените отпадъчни води. Земеделските стопани получават съвети и за количеството вода за напояване, необходимо за отделните парцели земя, както и за най-подходящите типове напоителни системи.
 
56 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“