Как да се подобри работата на земеделските стопанства, така че те да печелят повече, а клиентите им да са доволни. 
 
 
С това се занимава белгийската инициатива “Пътят на иновациите”, за която ще ви разкажем в брой 96 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации.
 
Идеята на Walloon Rural Network support unit (Walloon NSU) е в рамките на 18 месеца да бъдат посетени 5 ферми. Групата, която участва във визитите се състои от фермери, потребители, изследователи и съветници, специализирани в земеделието. 
Като група те трябва да идентифицират факторите, затрудненията и ефекта на агроиновациите, което пък помогна на фермерите и потребителите да подобрят взаимоотношенията си.  
 
Цели 
“Искаме да окуражим обмяната на практически знания за иновативни селскостопански системи. Да анализираме тяхната логика и работа и отбележим иновативните механизми и внедрените техники от фермерите на Walloon”, обясниха от  мрежата Walloon NSU, които са организатори на проекта и инициативата. 
 
Основните цели са: 
- Насочване на вниманието към иновативни системи, на основата на нови практики и технологии, използвани от фермерите, като впоследствие се анализара и ефекта им;
- Подобряване и оценка на капацитета на фермерите да бъдат иновативни; 
- Да се създаде мрежа от различни групи от хора, свързани със земеделието и да се окуражава размяната на знания между тях; 
- Да се създаде възможност за партньорства и иновативни проекти. 
 
Фермите 
Петте ферми, участващи в проекта, са били подбрани на принципа, че всички имат внедрени иновативни практики, целящи стопанствата да станат по-самостоятелни в производствените си процеси. 
 
 
Групата, състояща се от над 50 души, включва в себе си широк спектър от хора: фермери, изследователи, разработчици, съветници, учители, представители на институциите и бизнеса. 
 
За 18 месеца са били организирани 6 срещи. Първите пет са протекли по един и същи начин: сутринта се организира посещение във ферма, а следобед участниците дискутират видяното и обменят идеи. 
 
“Фермерът домакин получава съвети от колегите си земеделци, но и от потребителите, които купуват продуктите им. Това помага да се видят силните и слабите страни от всички гледни точки”, посочват от Walloon NSU.
По време на следобедните работни среще фермерите имат възможност да научат нови практики и иновативни идеи, които да внедрят в стопанствата си. 
 
По време на шестата срещи се прави сравнение между всички посетени ферми и в рамките й участниците в дискусиите дават идеи за иновативни идеи, които да се внедрят във всяка отделна ферма. 
 
Резултатите
По врем на процеса, всяка от фермите е била анализирана от гледна точка на иновативните процеси и самостоятелността си, като по време на тези събирания участниците са създали много нови контакти, а голям брой проекти намериха своите инициатори. 
 
“Този подход помогна да се създаде динамична визия за агроиновациите, да бъде свързана с променящите условия на икономиката, околната среда и социалния контекст, като освен това подобри взаимоотношенията между фермерите и потребителите”, коментират от Walloon NSU.
 
96 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!