Подобряване на благосъстоянието на животните в млечното говедовъдство е темата на завършил наскоро експериментален проект, който е изпълнен от партньорски организации в Обединеното Кралство в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 206 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Увеличаване на добива, намаляване на торовете - вижте как


Експерименталният проект е постигнал целта си да приложи, валидира и демонстрира използването на данни в реално време, получени основно от нашийник, монтиран на врата на животното, заедно с други съответни данни (съставна част на млякото и фуражни сензори), за да се създаде ценна информация за веригата за доставка на млечни продукти.

Добавената стойност от реализацията на проекта е по-ефективното използване на ресурсите и производство на качествени храни, съчетано с подобрено прилагане на здравето на животните и околната среда. Чрез стратегии за ранна намеса, произтичащи от системи за предупреждение и генериране на качествени данни, които могат да се използват за дистанционно калибриране и валидиране на сензори, фокусът на този експеримент е върху благосъстоянието на кравите.

В крайна сметка той също така оптимизира скоростта на възпроизводство чрез увеличаване на плодородието в говедовъдното стопанство. Проектът е реализиран на четири етапа като първоначално работата на екипа е била фокусирано върху ранното предсказване само на мастит в млечното говедовъдство, а втората фаза е разширена с цел точно прогнозиране за началото на мастит. Следващите фази от проекта са надградени със сигнализация и прогнозиране за кетоза.

В експерименталния проект са използвани различни бази данни от участващите в експеримента ферми, компютърно съхранение и обработка на данните в облачно пространство, както и експертизата на ветеринарни специалисти и софтуерни инженери.

 

206 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!