Тематичните мрежи, както и другите проекти с множество участници по програма „Хоризонт 2020“ имат две основни цели - събиране на съществуващи знания и добри практики, които са близо до практическото приложение, но все още не са готови, за да бъдат използвани от земеделските и горските стопани.
 
 
Втората им цел е превръщане на познанията в лесно разбираеми за крайния потребител. Дейността на една такава тематична мрежи по „Хоризонт 2020“, която работи по конкретна тема ви представяме в 60 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
Кюртажът се оказва ефикасен метод за почистване на стъблата на лозите и за намаляване на щетите от две болести - еска и гъбичното гниене, причинявано от Botryosphearia. Примерът е разработен и прилаган от участниците в тематична мрежа по програмата „Хоризонт 2020“.
 
При проведените опити стъблата се дълбаят с малък трион, за да бъдат отстранени поразените части. Почистването трябва да се направи възможно най-скоро след появата на първите симптоми. Болестта обикновено се появява от юни до септември и се забелязва, когато листата започнат да изсъхват. Засегнатите части често са разположени близо до мъртва дървесина и под големи рани от резитба. Те се разпознават по гъбестата текстура, която произвежда токсини и бяло гниене на растението.
 
 
Методът препоръчва да се разтвори стъблото там, където е забелязана мъртва тъкан. След отварянето на стъблото се отстранява мъртвата дървесина. Инфектираните тъкани трябва да бъдат премахнати чрез остъргване със страничния ръб на триона, като се внимава да не потече смола. Препоръчително е да се почисти дървото добре, за да сте сигурни, че всички заразени части са отстранени.
 
Ако се приложи още през юни, този метод може да спаси цялата реколта и да намали по-нататъшното разпространение на болестта. Ако симптомите се появят отново, кюртажът може да се повтори още през следващите месеци на същата година.
 
60 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“