Комбинирана технология за пречистване и повторно използване на отпадъчните води в селското стопанство, разработена по програма „Хоризонт 2020“ е темата на 71 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

 

Агроиновации: Тематична мрежа за по-добро управление на млечните ферми

 

Недостигът на вода и последващите пречки пред икономическите перспективи в селскостопанския сектор е практическия проблем, по който работи проекта „Rich Water“. Загрижеността за необходимостта от повторно използване на отпадъчните води и хранителните вещества нараства, въпреки това липсват адаптирани технологии за осигуряване на ефективен контрол върху снабдяването с хранителни вещества и по този начин да се оптимизира използването на вода и торове. Проектът, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ с бюджет 2.101.711 евро стартира през февруари 2016 и приключва своята дейност през юли 2018.Водещ партньор по проекта е испанската организация BIOAZUL, и включва още 5 партньорски организации от Германия, Австрия, Испания и Обединеното кралство.

 

Целта на проекта е демонстрация на иновативна и конкурентоспособна технология за повторна употреба на отпадъчни води в селското стопанство и включва интегриране на пречистването на водата и напояването в една система, разработка, съобразена с изискванията на земеделските производители и висока степен на рециклиране на водата и хранителните вещества и селекционна оценка за гарантиране на безопасно напояване.

 

Резултатите от изпълнението на проекта по програма „Хоризонт 2020“ са цялостна приложима и продаваема система за повторно използване на отпадъчни води, състояща се от 4 модула: пречистване на отпадъчни води, смесителна единица, фертигация и контрол и мониторинг. По проекта ежедневно се напояват субтропични култури и домати със 150 куб м. вода в Южна Испания. Загрижеността за безопасността, като отстраняването на патогени е напълно решена, с гаранции за консумация на културите. Правят се демонстрации на спестявания на вода и торове за практикуващи и фермери. Изградени са демополета за безопасно и оптимизирано производство с напояване на домати, манго и авокадо.

 

По проекта са разработени и приложения, които засичат високи нива на нитрати, фосфати и калий и следователно високи нива на рециклиране на хранителните вещества. Системата е пригодена да работи с вода с висока проводимост.

 

Преките ползи от проекта са насочени към земеделски производители и сдружения за напояване, оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води, публични администрации и към потребителите.

 

71 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!