Използването на полеви сензори, задвижвани от слънчева енергия, за анализ на нуждите на земеделските култури, недостиг на хранителни вещества, пестене на вода, ресурси и разходи. Върху тези въпроси е фокусирала работата си компания в Унгария, която ви представяме в 111 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации

Агроиновации: Изследователи и потребители тестват нови сортове плодове

Solarvibes е унгарска компания, която работи по проект за внедряване на соларно задвижвани сензори в земеделските стопанства, след което събраните данни се анализират, за да се постигне по-конкурентоспособно производство. Агротехническата компания има за цел да даде възможност на производителите да използват най-мощния анализ на почвата, като им помага с ценна информация за културите, събрана от интелигентни сензори.

Партньори по проекта са Университетът за аграрни науки и ветеринарна медицина Клуж-Напока, Унгарският изследователски институт за органично земеделие и IT компания. В проекта са включени 50 участници от източноевропейското земеделие, които да тестват и демонстрират ползите на системата от сензори.

В днешно време земеделските производители трябва да увеличат производството си, за да отговорят на нуждите на нарастващото население. В същото време обаче те трябва да намалят използването на агрохимикали, които увеличават добива, и да запазят дългосрочната устойчивост. 

Проектът тества използването на сензори, които да дадат на земеделските производители незабавен достъп до данни за свойствата на почвата и здравето на културите. Тези сензори измерват параметри като температура, влажност, стойност на pH или хранителни вещества. Накрая информацията се съхранява в онлайн бази данни, достъпни чрез смартфони.

По този начин земеделските стопани могат да планират целия процес на отглеждане, да получат препоръки за съвременни техники за земеделие и да се грижат за различни видове култури дори и да нямат предварителни познания. Приложението улеснява вземането на решения, тъй като производителите имат достъп до важна информация. Това им позволява да намалят потреблението на вода, експлоатационните разходи, риска от лоша реколта, използването на химикали.

Целта на компанията е да тества системата чрез интегриране на мрежа от допълнителни 1500 сензора и да подобри анализа на работа на фермите въз основа на исторически данни, научни изследвания и модели за изкуствен интелект.

Проектът цели още да провери какво е въздействието върху веригата на доставки на това мобилно приложение, ориентирано към потребителя. Очаква се то да намали потреблението на енергия с 30%, на торове с 35% и на труд с 10%, както и да увеличи качеството на културите с 15%.

111 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации, е разработена по материали на IOF2020.eu и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.