Мобилно приложение, което дава стратегически съвети на зърнопроизводителите и обработва информация от облачно базирани данни на стопанството в комбинация с Internet of Things (IoT) решения, е един от Пилотните иновативни експерименти по проекта SmartAgriHubs. 

Агроиновации: Устройство открива болно животно по неговата температура

Този пилотен проект, който се изпълнява във Франция от местния регионалния клъстер, ви представяме в 131 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Земеделските производители трябва все по-често да се справят с непредвидимите климатични условия. Затова се работи в посока те да могат да минимизират щетите по реколтата и ефективно да управляват риска в зърнопроизводството. 

Във Франция вече е стартирал иновативен експеримент, който помага на фермерите да поддържат високо ниво на производство по отношение както на количеството, така и на качеството на реколтата

Тъй като управлението на климатичните рискове е проблем не само във Франция, важно е мобилното приложение, разработено в рамките на експерименталния модел, да бъде тествано на по-голяма територия. 

В момента разработеният инструмент използва различни данни, събрани със сензори, сателити и методи за прецизно земеделие в житни култури, за да генерира технически и стратегически съвети за своите крайни потребители. 

След като приложението достигне оперативен мащаб, вградената информационна система ще осигури и безпроблемна връзка с друг софтуер. Това ще позволи на производителите да контролират критични параметри през цялата година.

За непрекъснато обновяване на приложението и разширяване на неговите функционалности, този пилотен проект разчита на мрежа от ферми с внедрени цифрови решения, както и на фермерски сдружения и неправителствени организации, които използват DSS системи и софтуер за управление на земеделски земи.

131 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg