Цифровите технологии, внедрени в животновъдни стопанства все по-често намират приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации. 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с проект на оперативна групa в Испания. 
 
Техни представители ще вземат участие в практическата част на Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, който ще се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
 
Териториалната структура на животновъдните ферми в Галисия е много фрагментирана и техните парцели обикновено са с малки размери и висока разпокъсаност. Тези обстоятелства възпрепятстват икономическата ефективност и екологичната устойчивост на земеделските стопанства, изискващи по-голямо количество ресурси за тяхното поддържане. 
 
Около възможните решения на тези практически проблеми е фокусирана работата на Оперативна група в Испания, която за периода от юли 2017 до октомври 2018 изпълнява проект по ПРСР с бюджет на обща стойност 102 992 евро. Участници в оперативната група са Асоциацията за развитие на селските райони Marinas Betanzos, два млечни кооператива, Териториалната лаборатория към Университета в Сантяго де Компостела, Център по компютърни технологии към Университета в Ла Коруня, Център за селскостопански изследвания Mabegondo и Института по качество на храните в Галисия (INGACAL).
 
 
Целта на проекта на тази испанска оперативна група е разработването на компютърен софтуер, който в зависимост от различните първоначални ситуации предлага реорганизация и групиране на парцелите, принадлежащи на различни ферми. По този начин ще се подобри териториалната база на стопанствата и ще се улесни производството на фуражи като основа за хранене на животните.
 
Сред очакваните резултати от реализирането на проекта са създаването и разпространението на софтуера, който ще даде възможност за преразпределянето на обработваемите парцели сред земеделските стопани, като същевременно стопанствата запазват своите размери. По този начин фермерите ще намалят производствените си разходи и същевременно ще подобрят устойчивостта на стопанството си.
 
От началото на изпълнението на проекта е тествана първата версия на софтуерния продукт в животновъдни ферми от няколко пилотни района. Обратната връзка от фермерите доказва полезността при намаляване на разстоянията между парцелите и са отчетени фактори, свързани с логистиката. 
 
41 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“