Прецизното овощарство и прилагането на иновативен подход с геостатистически анализ при разработване на рецептурни карти за намаляване на вложените химически продукти от страна на производителите на плодове в региона Емилия-Романа в Италия е темата на този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
Научно-изследователско проучване в областта на овощарството в италианския регион Емилия-Романа показва, че все по-често се среща висока променливост в овощните градини. Големите оператори на овощни стопанства често са консултирани да използват по-големи количества химически продукти, за да коригират недостатъците на дърветата, без да отчитат променливостта на овощните градини. Такова управление обаче има голямо влияние, както върху разходите на стопанствата, така и върху замърсяването на околната среда.
 
За да направи оценка и да се разработи иновативна агрономическа стратегия за подобряване на прецизността при управлението на биотичния и абиотичния стрес в овощните градини е сформирана Оперативна група по мярка „Сътрудничество“ от регионалната ПРСР в областта Емилия-Романа в Италия. Партньори по проекта са няколко земеделски стопанства за производство на плодове, преработвателно предприятие, Изследователски институт по овощарство към Университета в Болоня и Център за професионално обучение и икономически анализи по агрохранителната верига.
 
 
Тригодишният проект на функциониращата оперативна група е на обща стойност 297,378 евро и се реализира в периода януари 2017 – декември 2019 г.
 
Целта на проекта на Оперативната група е да се постигне едно по-добро разбиране за това как да се оценява потенциалният добив в овощната градина и да се направи картиране с географска  и статистическа значимост, за да се свърже с биотичния и / или абиотичния стрес при овощните насаждения. Предвидено е по този начин се даде възможност за планиране на агрономическа стратегия за избягване на тези напрежения.
 
Сред очакваните резултати в рамките на изпълнението на проекта на Оперативната група са подобряването на нивата на производство и същевременното намаляване на количеството на използваните химически продукти.
 
В първата година от изпълнението на проекта на базата на географски данни е разработен геостатистически анализ. Идентифицирани са и тези данни, които са най-подходящи да бъдат използвани за създаване на рецептурни карти и е направено планирането на целенасочени интервенции в рамките на следващите дейности по изпълнението на проекта.
 
39 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“