Внедряване в практиката на роботизирана обработка на лозови масиви за по-добри вина е темата, по която работи проектът VineScout. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 269 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации

Винарската индустрия е стратегическа за Европа, както икономически, така и социално. Нейната конкурентна позиция на световния пазар зависи от дългосрочната репутация на виното, която се изгражда много години, но може да бъде изгубена бързо с лошо качество. 

Рискът от загуба на репутация е голям, когато повторяемостта не може да бъде предоставена, което се случва все по-често в лозята, където ръчното вземане на проби от данни е оскъдно поради непосилни разходи.

Ето защо, целта на проекта VineScout е да индустриализира, проведе демоопити и първи да пуснат на пазара иновативна експертна система за мониторинг на полето, която подпомага лозорите и винарите във вземането на решения. 

Системата е вградена в малък по размер и рентабилен робот за лозята, който ще бъде последовател на вече успешния европейски проект VineRobot. 

За да осигури търговски успех, екипът на проекта ще оптимизира както външния дизайн, така и вътрешната електроника, и ще индустриализира софтуера за навигация и картографиране за най-добра производителност, защита и удобство за потребителя.

За това екипът разчита на консорциум, ръководен от индустрията, насочен към един от най-големите селскостопански сектори в Европа, със силен бизнес план и подкрепата на голям брой отдадени лидери в индустрията и крайни потребители, гарантирайки бързо внедряване на пазара. 

Проникването на пазара ще бъде подсилено от МСП, които вече са активни в секторите на роботиката и лозарството, подсилени от стратегически търговски изложения и международни конференции.

В резултат на това екипа по проекта VineScout се стреми към кумулативен оборот от 33 милиона евро за пет години, осигурявайки 10,9 милиона евро индустриални ползи, достигайки пазарен дял от 5%, което ще осигури обслужване на 54 540 ха лозя в ЕС. 

Освен това технологията VineScout ще привлече млади фермери в селските райони, което става решаващо за устойчивостта на сектора, тъй като сегашното земеделско население е близо до пенсионна възраст. Практическото приемане на роботиката в селското стопанство ще създаде заетост, отчасти с появата на нови индустрии, свързани с ИКТ, прецизно управление и интерпретация на данни.

269 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!