Технологични решения за прозрачност по веригата между свиневъдните стопнства и кланиците е темата на експериментален проект, който се изпълнява от партньорски организации в Нидерландия и Германия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 214 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Пазарът на свинско месо все повече иска висококачествени продукти, като се вземат предвид важни аспекти като хуманно отношение към животните, устойчивост и месо без антибиотици. Чрез проактивен одит редовно се проверяват критериите за качество, за да се даде конструктивна обратна връзка на фермера. 

Този експериментален проект подкрепя активния процес на одит, като предлага множество цифрови услуги на фермерите, одиторите и съветниците в свиневъдните стопанства на Европа. 

Решението се основава на утвърдени GS1 стандарти за осигуряване на мащабиране, включително решението EPCIS за прозрачност. Това води до по-малко време и разходи за одит, по-кратки интервали за контрол и по-бързи действия в случай на проблеми с качеството на произведеното свинско месо.

В рамките на проекта се тестват прозрачност и проследимост по веригата между ферми и кланици, както и два интерфейса – за въвеждане на данните от страна на фермерите и за заявки за данни от страна на участващите партньори от други проекти по Iof2020

214 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!