Технологични логистични решения, които помагат на производителите и търговците на вино и напитки е темата на експериментален проект, който се изпълнява от партньорски организации в Румъния, Португалия, Италия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 212 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Готови ли сте? Стартират теренните проверки 

Пътуването от производител до потребител е процес, който може да повлияе отрицателно на качеството на виното. В отговор на този риск, този експериментален проект е създал интегрирана система, която следи целия канал за разпространение на вино и напитки, за да предотврати щети, причинени от проблеми, свързани с целостта и фактори на стрес като влажност или удари по време на експедиране и съхранение. 

В резултат на това се установява пряка връзка между производителите и крайните търговци на дребно, докато се създава голяма база данни за планиране на безопасни пратки, като по този начин позволява нови и персонализирани базирани на IoT застрахователни полици. 

Как работи системата? Сензори наблюдават и записват температура, влажност, пробив в кутията, удари и др. Данните се съхраняват на вътрешно устройство с памет и се предават безжично на платформата чрез мобилното приложение. Облачната платформа съхранява данни, идващи от устройствата, извършва сложни анализи, обобщава тенденции и предоставя информация за вземане на решения за персонализирани интерфейси. 

Мобилното приложение играе ролята на команден интерфейс на устройствата. Той ги включва и изключва, като същевременно ги причислява към конкретен транспорт. По всяко време, когато регистраторът на данни е близо, той може да чете всякакви данни и да забелязва предупреждения.

Експерименталният проект намира своето приложение за намаляване на щетите на продукта по време на разпространението, доставка на продукти на потребителите във възможно най-доброто състояние, както и установяване на пряка връзка между производителите и крайните търговци на дребно. 

Проектът дава възможност за изграждане на ценна база данни за световната логистика на напитките, намаляване на транспортните разходи за напитки, както и намаляване на жалбите на клиенти и търговските спорове.

212 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!