Изкуственият интелект в земеделието е едно четирите предизвикателства, върху които ще работят екипите в първия Агро Хакатон. Събитието ще се проведе на 13 и 14 септември в NIK Academy в шуменското село Изгрев. 

Агроиновации: Блокчейн съкращава пътя от фермата до магазина на 2,2 секунди

Ето защо в 115 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ви запознаваме с проекта agROBOfood. Той е фокусиран върху изграждането на европейската мрежа за внедряване на роботизираните технологии в агро-хранителния сектор

Трансформацията на земеделието с помощта на роботиката е в основата на широкомащабен проект за 16 млн. евро, който стартира през месец юни. 

„Проектът agROBOfood дава възможност на компании от цяла Европа да бъдат подкрепени в областта на иновациите и бизнеса с роботизирани технологии. Чрез мрежата от цифрови иновационни хъбове могат да се преодолеят границите и да се обединят усилията на различни държави. Проектът ще демонстрира и ускори новите роботизирани технологии, за да направи европейския хранително-вкусов сектор по-ефективен и конкурентен“, казва координаторът Янек де Крамер.

Предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани, са огромни, тъй като от тях се изисква да произвеждат повече и по-добра храна, да използват по-малко ресурси, да намаляват своя екологичен отпечатък и да отговорят на променящите се изисквания на потребителите. 

Иновативни експерименти
В сърцевината на проекта са иновативните експерименти, а организацията и мониторингът се осъществяват от цифрови иновационни хъбове. Първите експерименти в областта на роботизираните агро-хранителни технологии ще бъдат демонстрирани в седем регионални клъстера. По този начин ще се гарантира внедряването им в цяла Европа.

Добри примери
За да се предпазят хората от работа при минусови температури, в рамките на проекта agROBOfood ще бъде изграден комбиниран деморобот за товарене и разтоварване на европалети, предназначен за работа в хладилни халета. 

Друга насока, в която се работи, е автоматизираното събиране на плодове в подходящо време и с по-малко работна ръка. Това ще доведе до по-ниски производствени разходи и ресурси, както и ще даде решение на проблема с недостига на работна ръка.

Ще бъде създаден и деморобот за краставици, който да преценява нивото на узряване, да събира продукцията и да я обработва. Ще бъдат демонстрирани също възможностите за наблюдение на лозови масиви с дронове. 

Цифрови иновационни хъбове
Проектът agROBOfood свързва света на роботиката и селското стопанство, научноизследователската дейност и бизнеса чрез устойчива мрежа от цифрови иновационни хъбове. Хъбовете подпомагат компаниите в цифровизацията, като свързват заинтересованите страни с технически, човешки и финансови ресурси.

Проектът работи в тясно сътрудничество с широката европейска общност по роботика, като тук се включват и инициативи като EU-Robotics. Това ще увеличи до максимум възвращаемостта на европейските инвестиции, включително на частния капитал, за цифровата трансформация на агро-хранителната индустрия.

Процедури и партньори
В мрежата на agROBOfood вече са включени 49 цифрови иновационни хъба и 12 центъра по компетенции, като идеята е те да се увеличават. Партньорската мрежа се състои от 38 партньорски организации, ръководени от Университета Вагенинген.

Индустриален консултативен съвет ще представи стратегическите насоки и ще определи приоритетите при избора на проектните предложения за финансиране. Предстоящите процедури за кандидатстване са на обща стойност от 8 млн. евро в полза на малките и средните предприятия.

115 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Университета Вагенинген и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.