В първия за 2018 г. брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с още един от многобройните примери, представени по време на най-голямото събитие за европейската агроиновативна общност през изминалата година - Agri Innovation Summit 2017.
 
 
Тук ви представяме дейността на сформираната по мярка 16.1 от ПРСР в Германия, оперативна група „Прецизно напояване - Контрол на допълнителното използване на вода в растениевъдството“.
 
В германската федерална провинция Бранденбург напояването на обработваемата земя е мярка за запазване на селскостопанската й стойност, въпреки намаляващите летни валежи. За да се избегне прекомерното използване на наличните водни ресурси обаче, е необходимо да се разработи прецизен контрол на напояването и да се тества в локални условия. 
 
За разрешаването на този идентифициран практически проблем е сформирана оперативна иновативна група, която изпълнява проект с бюджет от 916,121 евро за периода април 2016 – декември 2019 г. по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони в Германия. Партньори по проекта са Ландшафтния изследователски институт, местни земеделски стопанства, две компании, внедряващи напоителни системи и НПО „Сдружение за напояване Централна Германия“. 
 
Сред поставените цели на проекта на оперативната група са разработването на икономическо решение за специфично за обекта напояване, което отчита действителната нужда от вода на културите, както и оценяването на потенциала на инфрачервената термография за прецизен контрол на напояването в допълнение към традиционните почвени подходи.
 
Снимка:www.bauer-pivot.com
 
Сред очакваните резултати по проекта са съществуващият модел за управление на напояването да бъде адаптиран към специфичния за обекта контрол на напояването. Резултатите от модела се прехвърлят автоматично към управлението на централните пивоти, за да се спестят разходите за труд и други ресурси. Тъй като подходът на управление се прилага в земеделски мащаб и се оценява чрез анализ на разходите и ползите, ще бъде разработено практическо решение за точното напояване на местните земеделски стопани в провинция Бранденбург.
 
Досега по проекта са модифицирани два съществуващи централни пивота, за да се даде възможност за специфично приложение на водата за напояване. Получени са зони за управление на напояването и контрол на времето и количеството на водата за напояване с офлайн прототип на съществуващия модел за управление. Освен това са направени сателитни изображения в инфрачервения спектър, за да се извлекат температурите на котловините и да се изчислят стрес индексите при различните култури.
 
28 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.