Прецизно земеделие с робот за плевене, намаляващ употребата на хербициди с 95% е темата, по която работи проектът Asterix. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020”, ви представяме в 264 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Цялостната визия на проекта е прототипиране, пилотиране и комерсиализиране на рентабилен и екологично чист робот за плевене Asterix за глобалния сектор на прецизното земеделие. Лекият и автономен робот е единственото решение на пазара, което успешно се справя с предизвикателствата, свързани с плевенето, като същевременно намалява използването на хербициди с 95%. Asterix включва патентована система от дюзи с ултрависока прецизност, базирана на визията. Това е изградено върху най-съвременна Machine learning платформа, която е обучена да разграничава външния вид на културитe и техните плевели. 

Asterix прилага хербицид само върху плевелите, не върху реколтата или почвата, което позволява използването на нови, безопасни за околната среда средства за плевене както в конвенционалното, така и в органичното земеделие. Asterix ще избегне използването на 186 милиона литра хербициди в земеделския сектор на глобално ниво през първите 5 години след проекта. 

Това ще намали въздействието върху здравето и околната среда на селскостопанските операции за плевене и ще намали разходите им с поне 550€ на хектар годишно. Това показват данните от изчисленията в рамките на проекта.

Екипът по проекта предлага дейности по създаване на прототипи, валидиране и пазарна готовност. Специфичните цели включват технологично съзряване за оптимизиране на функцията на подсистемите на Asterix и интегрирането им в окончателен прототип за пилотиране в реални условия. Втората цели е свързана с пилотиране и валидиране, за да се покаже техническата и икономическа производителност, функционалност и ползи за потребителите на Asterix чрез широкомащабно пилотиране в реални оперативни настройки. На трето място идва подготовката за комерсиализация, което позволява успешното извеждане на Asterix на пазара и постигане на сцепление с продажбите след Фаза 2. 

Чрез проекта Asterix екипът на консорциума значително ще стимулира растежа на технологичната компания. До 5-та година след приключването на проекта се очаква да се достигне до приходи в размер от 88,2 милиона евро, да генерират поне 40 вътрешни позиции на пълен работен ден и още 130 в веригата на доставки и да се натрупа печалба от 44,1 милиона евро. Това ще бъде приблизително равно на 31 пъти общата инвестиция преди пускане на пазара.

264 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!