Разработване на технологични решения за намаляване на разходите на немските фермери за растителна защита при производството на марули е темата на този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
За да се избегне широкото разпространение на заразяване с листни въшки при марулите, рутинно те се третират с пестициди, които не се толерират от потребителите. Автоматизираната идентификация при заразяване на културите би позволила селективно пръскане, което от една страна намалява разходите за третиране с пестициди, а от друга би намалило нивата на остатъци от пестициди. 
 
Този практически проблем е в основата на дейността на сформирана немска оперативна група, която от април 2017 г. до март 2020 г. изпълнява проект с бюджет 717, 233 евро. В оперативната група са включени Изследователският център по градинарство към Университета в Бон, Немски институт по растениевъдство, IT компания, местна компания за маркетинг и логистика и организации на производители на зеленчуци.
 
Целта на проекта на оперативната група е да се идентифицират подходящи сензори за дистанционно откриване на марули, заразени с листни въшки и да се разработи подобрено устройство за пръскане за прилагане на пестициди на по-малка височина. Двете технологични решения ще бъдат комбинирани в прикачен инвентар за прецизна селекция на растенията при прилагането на продуктите за растителна защита и пръскането само на инфектираните растения.
 
В резултат на проекта се очаква земеделските производители да могат да намалят разходите си за третиране с пестициди, а потребителите да получават продукти със значително по-ниски остатъци от растителнозащитните продукти.
 
При първите експериментални дейности оперативната група е тествала различни подходи и са култивирани растения с различен интензитет на инфектиране с „Macrosiphum euphorbiae” за извършване на сравнителни спектрални анализи. В изследователския център са направени подробни изследвания на морфологията на марулята, а различните модели на растежа на растенията са в основата за улесненото провеждане на техническите тестове за разработването на устройството за прецизно пръскане.
 
37 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“