„Разработване и въвеждане в практиката на нови методи за повишаване на репродуктивните способности на пчелните семейства” е наименованието на проект на Оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020.

Агроиновации: Контрол на почвените неприятели

Дейностите на Оперативната група в България, с координатор пчеларят Румен Ангелов Милев, който ще изпълнява своя проект на обща стойност от 427 674 евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 201 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Пчеларството в България има хилядолетни традиции. През последните 30 години в условията на остра конкуренция този малък, но значим икономически и социално сектор на българското земеделие предоставя възможност за осигуряване на заетост и икономическа независимост на десетки хиляди български семейства.

Приносът му към националното земеделие е огромен, но реално трудно измерим и е свързан преди всичко с пчелооопрашването на селскостопанските култури, осигуряването на биоразнообразието на естествената и селскостопанска растителност, производството на здравословни храни и продукти, като пчелен мед, прашец, прополис, восък и пр.

С проекта на Оперативната група се цели да се осигури създаването и развитие на силни пчелни семейства, респективно пчели майки, търтеи, пчели работнички при прилагането и внедряването на иновативни за стопанствата на Рам ком ЕООД, БиЛенд ЕООД и Рам Комерс ООД методи и технологии за подбор и производство на  високоефективни  пчелни майки, подбор и производство на търтеи, съхранение на семенна течност за изкуствено осеменяване, отглеждане на пчелните семейства и пилото.

Основните очаквани резултати от дейностите предвидени в проекта са свързани със създаването на работоспособни и високоефективни пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин, които да осигурят по-добър добив на мед и др. пчелни продукти и така да се повиши  икономическата ефективност от пчеларската дейност. Резултатите от проекта ще са от полза за както участниците в проекта – земеделски стопани, пчелари така и за  и пчеларите – производители в цялата страна. Допълнително благоприятно въздействие проекта ще има за  опрашителната дейност и на очакваните добиви от селскостопански култури на които се прилага опрашване.

201 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!