Дейността на оперативна група за изготвяне на методология и инструменти за по-добро управление на нов ключов вредител по крушите и ябълките в западния район на Португалия е темата на 63 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Наблюдение от практиката в областта на растителната защита в овощни култури в западната част на Португалия показва, че вследствие на появата на активни вещества, които оставят неприятелите непокрити е необходимо разработването на алтернативни стратегии за химически контрол. От друга страна изменението на климата, което предизвиква промени в жизнения цикъл на вредителите, оставя на дневен ред  проблема с адаптирането на прогнозните модели и появата на още неприятели, за които е необходимо да се определят нови методологии за контрол.
 
За разрешаването на този практически проблем е сформирана оперативна иновативна група по ПРСР в Португалия. Партньори по проекта, който се изпълнява в периода юни 2017- юни 2021 на обща стойност 500 860 евро са Висшия агрономически институт, Университета в Лисабон, две неправителствени организации, три кооператива и няколко земеделски стопанства, производители на ябълки и круши.
 
 
Целите на проекта са определяне на методите за оценка на риска, икономическите прагове и правилата за взимане на решения за новите ключови вредители по крушите и ябълките в западния район, базирани на биологичните и метеорологичните данни, събрани в биологичните наблюдателни станции на партньорите на тази оперативна група  В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат идентифицирани агрономи и механизатори и да бъдат информирани за биологичните характеристики на нововъзникващите неприятели чрез дискусии, през дигиталните медии и с листовки с подробна информация. 
 
Проектът FitoAgro предвижда също така да се направи оценка на риска и икономически праг за подпомагане на вземането на решения от земеделските стопани, както и да бъдат изготвени методики за биологичен и биотехнически контрол, алтернатива на химическия контрол. По проекта ще бъдат изготвени и карти на риска с прогнозиране на валидираните модели.
 
63 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!